Ladislav Černý

Maliar | Sochár | Reštaurátor

News

Aké očakávania máte od umenia? Napríklad skladateľ Peter Ružička vidí umenie ako "stále sa obnovujúcu energiu, ktorá vyvažuje bezduchú rasu. Estetický prostriedok rozlišovania a vyostrovania úsudku".

Rakúska galéria BURN-IN ocenila v lete 2020 slovenského maliara, sochára a reštaurátora Ladislava Černého a vytvorila mu virtuálne múzeum v špeciálnej triede.

Výstava In Flagranti sa rozprestiera na dvoch poschodiach a prináša nové diela, ktoré ešte neboli verejnosti predstavené.
Interaktívne múzeum otvára nové možnosti pre hlboké zapojenie sa do Černého diel a inšpiruje svojím 360-stupňovým pohľadom s individuálne voliteľnými perspektívami.

Pohodlné priame spojenie s online depozitom BURN-IN je obzvlášť veľkolepé.

Počas lockdownu zverejnil časopis Parnass 14.apríla 2020 galerijný denník k výstave Ladislava Černého Personale 2006-2020.

V marci 2020 predstavila galéria BURN-IN samostatnú výstavu slovenského výtvarníka Ladislava Černého (SK) Personale 2006-2020, široké spektrum expresívnych diel z rokov 2006 až 2020.

Súčasná galéria BURN-IN predstavila 41 diel, vrátane 7 sôch, z bronzu, ocele, polychromovanej sadry a dreva.

Každý dotyk s dielami sa stal zmyslovým pôžitkom, materiálnym a symbolickým.

Tretí ročník ART SALZBURG CONTEMPORARY & ANTIQUES INTERNATIONAL 2019 sa konal od 27. do 29. septembra 2019 na výstavisku v Salzburgu.

Súčasná galéria BURN-IN predstavila 8 umelcov zo 7 krajín. Osobitný dôraz bol kladený na sochy a maľby ladislava Černého, ktoré vzbudili mimoriadny záujem a veľké uznanie u zberateľov umenia, kultúrnych novinárov a návštevníkov.

Po rokoch 2015 a 2017 pozvala Viedenská BURN-IN Gallery na 3 .ročník medzinárodných letných výstav v júli a auguste 2019 a predstavila dve výstavy na nosnú tému GreenArt.

Sedem umelcov, z Nórska, Nemecka, Poľska a Slovenska nadchýnajú svojimi veľmi odlišnými postojmi.

Poznáte ho? Veselý usmievavý - zavalitý starec - mrzutý - vtieravý posmievač - zle naladený - prostoduchý najvyššieho rangu a arcizloduch?

Mladý galerista Benedikt Mairwöger otvoril 27.2.2016 svoju galériu moderného umenia - AMART - a predstavil prvú skupinovú výstavu, na ktorej sa zúčastnili Gottfried Mairwöger, Katharina Prantl, Andrzej Pietrzyk, Ladislav Černý, Ramona Schnekenburger a Michael Odlozil.

Úvodné slovo Lýdie Altmann-Höflerovej.