Ladislav Černý

Maliar | Sochár | Reštaurátor

About

Nič ma nenapadá. Všimol som si niečo.

Alfred Hrdlička, rakúsky sochár, kresliar, maliar, grafik, šachista a spisovateľ.

Černý na základe citátu Hrdlicku pozorne pozoruje svoje okolie. Často si pri tom niečo všimne ako reflexiu.

Jeho silná obraznosť je založená na jasnej, dramatickej farebnej kompozícii. Veľký formát je v popredí, pretože svoje ústredné témy (Weltschmerz zmiešaný s vehementným odhodlaním) komunikuje s veľkou dynamikou a silou. Láska sa tu stretáva s utrpením a bolesťou, sexualita s morálkou a slobodou pohybu, blízkosť na diaľku. Černý sa vo svojej sochárskej tvorbe pohráva s odolnosťou a tvárnosťou, teplo a chladom použitých materiálov. Ale za všetkou monumentálnosťou a výrazovou priamosťou vždy cítiť živosť a citlivosť umelca. Monumentálne, silné bronzové, oceľové a drevené sochy oslovujú viaceré zmysly vďaka ich veľmi zvláštnemu pocitu. Každý dotyk sa stáva zmyslovým pôžitkom, materiálnym a symbolickým.

 

SNÍMKY Z KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA | MIKROPRÍBEHY

Černý svoj umelecký program od začiatku rozvíjal veľmi vedome. Človek cíti jeho túžbu po nezávislosti, po individuálnom myslení a uvažovaní, ale aj po meditácii. Táto symbióza si nevyhnutne vyžaduje neustály ďalší rozvoj, čo je cítiť na jeho kompozíciách, motívoch a obsahu. Môžete nájsť abstraktné, figuratívne a dokonca aj readymades.

Prostredníctvom mikropríbehov sa s divákmi delí o svoj veľmi osobný osud a necháva ich v rovnakej miere zdieľať svoje chvíle šťastia a drámy. Jeho archetypy sú vždy prirodzené a ľudské. Rozpráva ohromujúce príbehy „normálnych“ ľudí v bežnom, hektickom každodennom živote s meditatívnymi prvkami na osobné zamyslenie. Zároveň sa snaží vyhýbať akejkoľvek paradigme.

Černý presviedča silnou osobnosťou, umeleckým rukopisom, profesionalitou. Jeho významná, komplexná tvorba, ktorá sa prejavuje rovnako v maliarstve a sochárstve, žije v napätí zaťaženej dualite medzi monumentálnosťou a výrazovou priamosťou so súčasnou citlivosťou a zraniteľnosťou.

Černý vás tým prenesie do meditatívneho, zmyselného priestoru.

Ladislav Černý sa narodil v Bratislave v roku 1965 a študoval na Škole úžitkového výtvarníctva (fotografia a komerčná grafika), Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Vysokej škole výtvarných umení v Drážďanoch (Diplomové reštaurovanie | Prof. Dr. Ingo Sandner | 1991) a paralelne s ním s prof. Horst Jokusch, prof. Friderun Bonzin a prof. Günter Jakob.

Od roku 1999 samostatné a skupinové výstavy na Slovensku, v Rakúsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Maďarsku, Nemecku, Poľsku a Českej republike. Černý je členom troch výtvarných združení v rodnej krajine: UMELECKÁ BESEDA SLOVENSKÁ (UBS), SPOLOK VÝTVARNÍKOV SLOVENSKA(SVS), SPOLOK VOĽNÝCH VÝTVARNÍKOV SLOVENSKA (SVVS)

Ladislav Černý

Maliar | Sochár | Reštaurátor

Ladislav Černý

Maliar | Sochár | Reštaurátor