Ladislav Černý

Maliar | Sochár | Reštaurátor

Odtlačok

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ LT. § 5 EKG

Vlastník média

Mgr.Art. LADISLAV ČERNÝ

Umelec
Družstevná 2073/5090028
Ivanka pri Dunaji

Slovensko

Kontakt
Telefón: +42 1905 33 14 90
Email: info@ladislavcerny.sk 
webstránka: ladislavcerny.sk

DPH
UID-Number 
xx xxxxxxxxx

Bankové údaje:
IBAN xxxxx | BIC xxxx

Obrazový materiál
Ladislav Černý

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky texty a grafika sú chránené autorským právom; Použitie je povolené len s výslovným súhlasom vlastníka média.

ZÁKLADNÝ SMER

Informácie pre zberateľov umenia, záujemcov o umenie a médiá.

RODOVÁ DOHODA

Pokiaľ sú osobné označenia v obsahu uvedené len v mužskej forme, vzťahujú sa na ženy a mužov rovnakým spôsobom.

ZODPOVEDNOSŤ

Všetky texty a odkazy na tejto domovskej stránke boli starostlivo skontrolované. Bez ohľadu na to nemôžeme poskytnúť žiadnu záruku za správnosť, úplnosť a aktuálnosť textov a odkazov.

Online riešenie sporov

Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti platforme EÚ na riešenie sporov online
Prípadné sťažnosti môžete adresovať aj na info@ladislavcerny.sk.

Koncepcia, programovanie: BURN-IN Galerie.Agentur