Personale 2006 - 2020 | BURN-IN im Gerngross

V marci 2020 predstavila galéria BURN-IN samostatnú výstavu slovenského výtvarníka Ladislava Černého (SK) Personale 2006-2020, široké spektrum expresívnych diel z rokov 2006 až 2020.

Súčasná galéria BURN-IN predstavila 41 diel, vrátane 7 sôch, z bronzu, ocele, polychromovanej sadry a dreva.

Každý dotyk s dielami sa stal zmyslovým pôžitkom, materiálnym a symbolickým.

Väčšina obrazov pochádzala z posledných 3 rokov, kedy mal Ladislav Černý obrovskú tvorivú fázu. Väčšina malieb je prevedená v technike akryl. Kúpeľ (2019/155x322 cm), Horizont (2019/210x200 cm), Plavec (2018/130x270 cm).

Diela presviedčajú svojou veľkou výraznosťou a neporovnateľnou farebnou kompozíciou. Jemná nevinná ružová kontrastuje s výraznou modrou, sivou a červenou.To zvyšuje napätie a často prinúti diváka premýšľať.

Obrazy dokonale dopĺňajú sochy Lietadlo v mojom bruchu (2017/polychromovaná lipa,oceľ), Snívanie (2017/bronz,žula), Príliv (2013/polychromovaná sadra, drevo, oceľ).

Jeho skoršie diela Láska-Život-Smrť (2006/200x200 cm/Triptych), Zima (2008/150x150 cm), Stretnutie (2008/150x150 cm), Identita (2010/200x200 cm) sa vyznačujú farebnou redukciou, svetlým pozadím a postavami vznášajúcimi sa v priestore.

BURN-IN Výstavná dokumentácia